Tag Archives: เครื่องบิน

“การบินไทย” เร่งพิจารณาการเพิ่มทุนของสายการบินนกแอร์

            เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยการพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน)  ซึ่งสายการบินนกแอร์เป็นสายการบินในเครือของการบินไทย และคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 20 ก.ย. 60 นี้ ซึ่งเป็นวันที่สายการบินนกแอร์จะประชุมกับผู้ถือหุ้น และชี้แจงเรื่องของการเพิ่มทุน เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง ชี้แจงไว้ว่าสาเหตุที่ในรอบแรกนั้นยังไม่เพิ่มทุน เพราะยังไม่เห็นความชัดเจนของแผนฟื้นฟูการบริหารจัดการ แต่ในตอนนี้แผน Read more+