Monthly Archives: January 2018

ตะลอนเที่ยวเมืองระยอง ตั้งแต่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ไปจนถึงอ่าวไข่

ตะลอนเที่ยวเมืองระยอง ตั้งแต่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ไปจนถึงอ่าวไข่

ตะลอนเที่ยวเมืองระยอง ตั้งแต่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ไปจนถึงอ่าวไข่ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จะยื่นทอดยาวไปจนถึงแหลมตาล ซึ่งอ่าวไข่นั้นมีที่พักส่วนบุคคลอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบ มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด และสามารถลงเล่นน้ำได้ หรือเหมาะสำหรับเป็นสถานที่อาบแดดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม จังหวัดระยองมีศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ โดยตั้งอยู่ใกล้กับแหลมแม่พิมพ์และมีอ่าวไข่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความชื่นชอบอย่างไม่แพ้กัน โดยอ่าวไข่เป็นชาย Read more+