การบินไทยแอร์เอเชีย เตรียมรุกเส้นทางบินภายในประเทศ เพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ 5 จังหวัด

การบินไทยแอร์เอเชีย เตรียมรุกเส้นทางบินภายในประเทศ เพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ 5 จังหวัด

การบินไทยแอร์เอเชีย เตรียมรุกเส้นทางบินภายในประเทศ เพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ 5 จังหวัด

            นายสันติสุข คล่องใชยา ผู้อำนวยการฝ่ายพานิชย์ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เผยว่า สำหรับนีนี้จะเป็นปีที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ และเพิ่มความตอกย้ำในการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ เพิ่มความถี่การบินในเส้นทางยอดนิยมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยในปัจจบันได้เล็งเห็นถึงความต้องการภายในประเทศที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วในทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินไปในเส้นทางต่าง ๆ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายในการเดินทางของผู้โดยสารให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับ 5 เส้นทางที่มีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินนั้น ได้แก่ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เพิ่มจาก 2 เป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน, กรุงเทพฯ-ขอนแก่น เพิ่มจาก 5 เป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ เพิ่มจาก เพิ่มจาก 1 เป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินต่าง ๆ นี้ จะเปิดการขายตั่งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการการเที่ยวบินแรกตั่งแต่ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 นี้

นอกจากนี้แล้ว ยังมีเส้นทางการบินกรุงเทพฯ-อุดรธานี เพิ่มจาก 4 เป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน และกรุงเทพฯ-เชียงราย เพิ่มจาก 5 เป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางนี้ จะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินแรกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

“เส้นทางการบินภายในประเทศนั้น ถือเป็นเส้นทางการบินที่ได้เสียงตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งตลอดทั้งปี 2560 ที่ผ่านมา มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยละ 90 โดยทางแอร์เอเชียนั้นมีเส้นทางการบินภายในประเทศ ไม่ใช่เฉพาะแค่การบินตรงออกจากสนามบินดอนเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีเส้นทางบินข้ามภูมิภาคจากสนามบินอื่น ๆ อีก ซึ่งได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ พัทยา (อู่ตะเภา) และหาดใหญ่ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่บรรดาผู้โดยสารในการเดินทางให้มากยิ่งขึ้น” นายสันติสุข คล่องใช้ยา กล่าว

โดยในปัจจุบันนี้ ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศจำนวนทั้งสิ้น 36 เส้นทางด้วยกัน และมีจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 122 เที่ยวบินต่อวัน รวมกับการเพิ่มความถี่เที่ยวบินตอนล่าสุดนี้ ได้ตอกย้ำการมีเส้นทางการบินภายในประเทศที่ครอบคลุม และมีความถี่ของเที่ยวบินที่สอดคล้องไปกับความต้องการของนักเดินทางท่องเที่ยว